Make your own free website on Tripod.com


димензије: ширина 14 цм - висина 22 цм - дeбљина 82 цм

карактеристике и процес рада