Make your own free website on Tripod.com

Од великог броја конзерваторско рестаураторских послова било ми је веома тешко одабрати оне које ћу Вам представити у овој интернет презентацији.
У колико сте заинтересовани за сарадњу са атељеом ЈОВАН постоји могућност да Вам доставим много опширнији портофолио.